Etter tre år på rad med nedgang i pensjonene foreslo Arbeiderpartiet nylig en endring som sikrer at pensjonistene får mer i pensjon når lønnstakere får økt lønn. Med Arbeiderpartiets forslag til modell vil ikke pensjonistene oppleve å få sin kjøpekraft svekket samtidig som andre får økt sin, slik de har gjort i to av de tre siste årene. En pensjonist med 300 000 i året ville fått om lag 7400 kroner mer i pensjon med Arbeiderpartiets modell de siste fire årene.

Regjeringen sier nei

Pensjonistforbundet, Unio, LO og en rekke ledere i ulike aviser har uttrykt støtte til Arbeiderpartiets forslag, men regjeringen sier nei. Dermed kan pensjonistene igjen risikere nedgang i sine pensjoner om Frp og Høyre får fortsette etter høstens valg.

Aps forslag vil skjerme pensjonistene i nedgangstider siden de bare får halvparten så stor nedgang som lønnstakerne. Det skaper en tryggere og mer stabil utvikling for pensjonistene, som uansett vil få økning når lønnstakerne får det.

De færreste har særlig formue

For dem med gode pensjoner betyr kanskje ikke endringen så mye i hverdagen, men vi skal huske at tre av fire pensjonister har under 400 000 kroner i bruttoinntekt og at de færreste har særlig formue. For disse hjelper det lite at regjeringen kutter i formuesskatten. Særlig når de kombinerer dette med å øke avgiftene.

Rette opp urettferdigheten

I stedet for å bruke regjeringsmakten til å få gjennomslag spiller de dobbeltspill med en stemme i regjering og en annen i storting. I en artikkel fra 2015 viser Aftenposten til et internt notat hvor FrPs Erlend Wiborg skriver ”Vi vet vi ikke får det vedtatt, men legger skylden på de andre partiene,[1]” i sammenheng med trygdeoppgjøret.