Fremskrittspartiet og Høyre går langt i å avvise Arbeiderpartiets forslag om mer rettferdig og stabil pensjon. Det illustrerer hvor langt unna den jevne pensjonists hverdag regjeringspartiene befinner seg.

Etter tre år på rad med nedgang i pensjonene foreslo Arbeiderpartiet nylig en endring som sikrer at pensjonistene får mer i pensjon når lønnstakere får økt lønn. Med Arbeiderpartiets forslag til modell vil ikke pensjonistene oppleve å få sin kjøpekraft svekket samtidig som andre får økt sin, slik de har gjort i to av de tre siste årene. En pensjonist med 300 000 kroner i inntekt ville fått om lag 7400 kroner mer i pensjon med Arbeiderpartiets modell de siste fire årene enn de har fått med Frp og Høyre.

Pensjonistforbundet, Unio og LO støtter Arbeiderpartiets forslag, men regjeringen sier nei. Dermed kan pensjonistene igjen risikere nedgang i sine pensjoner om Frp og Høyre får fortsette etter høstens valg.

Arbeiderpartiets forslag vil skjerme pensjonistene i nedgangstider siden de bare får halvparten så stor nedgang som lønnstakerne. Det skaper en tryggere og mer stabil utvikling for pensjonistene, som uansett vil få økning når lønnstakerne får det.

For Høyres Svein Flåtten, som har høy formue og en meget god stortingspensjon, betyr kanskje ikke endringen så mye i hverdagen, men vi skal huske at tre av fire pensjonister har under 400 000 kroner i inntekt og at de færreste har en stor formue å tære på. For dette store flertallet av pensjonistene hjelper det lite at regjeringen kutter i formuesskatten. Særlig når Frp og Høyre har kombinert dette med å øke avgiftene for folk flest med fire milliarder kroner.

I tillegg til bedre utvikling i pensjonene ville 9 av 10 pensjonister fått lavere eller lik inntektsskatt dersom Arbeiderpartiet hadde fått flertall for sitt budsjettforslag i 2017.

Handling betyr mer enn ord. Derfor håper vi partiene på Stortinget vil gå sammen med oss om å rette opp i denne urettferdigheten for landets pensjonister. Sånn at de kan slippe å gå i minus mens arbeidstakerne går i pluss.