Lyngen Jeger- og fiskerforening ser med uro på at den aktiviteten som følger av kraftutbyggingen i Gjerdelva får alvorlige konsekvenser for drikkevannsforsyningen. Folk tilknyttet Lyngseidet vannverk har nå over flere dager ikke kunnet drikke vannet grunnet forurensning.

Samtidig er vi bekymret for at livet i elva blir påført ubotelig skade som følge av at boreslam fra anleggsarbeidet renner ut i Gjerdelva.

Vår forening er opptatt både av befolkningen og av at naturen skal leve.

Rutinene i forbindelse med inngrepene som gjøres må åpenbart forbedres, i alle fall dersom det viser seg at utbyggeren har fulgt forskriftene til punkt og prikke. Dette blir for dårlig, når drikkevannet til kommunesenteret blir berørt slik vi har sett.

Bekymringen vår dreier seg også om livet i elva nedenfor inntaket til drikkevannskilden. Med lekmannsøyne ser vi at elva er forurenset av slam som åpenbart kommer fra tunneldrivingen. Dette slammet har fulgt sin naturlige vei ned til Gjerdelva, og har lagt seg som et lokk på bunnen. Det kan umulig være bra for livet i elva.

Willy Wikbo

På lignende måte som å etablere et sandfilter før drikkevannsinntaket, burde det vært mulig å etablere et reservoar som skiller ut slammet fra boringen før renset vann får slippe ut i vassdraget. Renhetskravet ville sikkert kunne vært lempeligere enn for en drikkevannskilde, men også livet i elva bør ha krav på beskyttelse. Slik det har sett ut over flere måneder, er vi seriøst bekymret for at fisk og andre organismer dør ut av mangel på oksygen.

Vi ber om at det foretas kartlegging av miljøstatusen i elva nedenfor drikkevannsinntaket, og at det iverksettes tiltak for å stanse ytterligere forurensning av Gjerdelva med boreslam.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no