Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Frode Jacobsen hevder i et innlegg i Framtid i Nord at FrP har en ukritisk pengebruk som ville gjort økonomien tøffere for folk over hele landet. Det er feil. FrP vil kutte i avgiftene, slik at folk ikke straffes dobbelt slik Jacobsen og hans partifeller sørger for når de nekter å være med på FrPs forslag om å fjerne avgiftene på drivstoff, halvere matmomsen og innføre en makspris på strøm på 50 øre.

Fremskrittspartiet har lagt opp til å bruke like mye oljepenger som finansminister Vedum mener er ansvarlig og som Jacobsen selv stemte for i Stortinget 17. juni. Da hevdet regjeringen at det var ansvarlig å øke oljepengebruken med 30 milliarder fra Stortinget vedtok årets budsjett.

Økte avgifter

Med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering har en gjennomsnittshusholdning på Østlandet fått 13.500 kroner mer i strømregning, enn snittet i årene 2010 – 2020, kommer det frem i et svar fra regjeringen på spørsmål fra Fremskrittspartiet.

Etter at avgiftene på drivstoff gikk ned under den borgerlige regjeringen økte Arbeiderpartiet og Senterpartiet dem med en gang de kom inn i regjeringskontorene. Dersom Jacobsen tar seg bryet med å lese hva hans egen finansminister skriver i brev til Stortinget hadde han fått med seg fakta. Denne regjeringen har økt avgiftene på diesel og bensin, ikke satt dem ned.

Avkledd

Nå blir også matvarene merkbart dyrere. Kassalappen til en gjennomsnittsfamilie kan øke med flere tusen kroner fra 1. juli, skriver E24.  Dagens Næringsliv har allerede sammenlignet prisene og handlekurven deres ble 12 prosent dyrere fra 1. juli. Sammen med Senterpartiet sørget Arbeiderpartiet og SV også for et jordbruksoppgjør som gjør at maten kan bli enda dyrere.

Finansminister Vedums mye omtalte regnestykke er avkledd. For det første er det kun i Bærum gjennomsnittsinntekten er så høy som Vedum hevder, viser svar på spørsmål fra FrP har stilt kommunalministeren. For det andre bommet han fullstendig på kalkulatoren. Vedums påstand om at folk vil sitte igjen med 14.700 mer, er allerede snudd til at folk vil sitte igjen med 13.000 mindre, viser beregninger gjort av økonominettstedet E24.

Hardest straff

Med FrPs forslag om å fjerne drivstoffavgiftene, fjerne elavgiften innføre makspris på strøm på 50 øre og halvere matmomsen ville folk beholdt mer av sine egne penger.  I stedet merker folk flest og bedrifter nå konsekvensene av regjeringens handlingslammelse.  Når de nekter å kutte i avgifter mens rentene øker, straffes de som har minst hardest. Det er dobbelt usosialt fra regjeringen.