Forlenget varetekt for drapstiltalte Yusuf

I dag ble det klart at Malik Yusuf forblir varetekstfengslet fram til ankeforhandlingen.

YTTERLIGERE VARETEKSTFENGSLING Malik Yusuf er tiltalt for drap i Norge, men ble frifunnet for forsettlig drap i 2002. Han har sittet i varetekstfengsling siden mars i år.   Foto: POLITIET

nyheter

Under er rettsmøte i dag, 11. mai, ble det vedtatt at den drapstiltalte vil forbli varetekstfengslet i Tromsø. Den siktede skal ha samtykket i dette og hans forsvarer, Hjallis Bakke, skal ikke ha hatt innsiglelser mot at dette ble vedtatt uten at partene møttes.

Drap på medelev

Malik Yusuf er tiltalt for drap i Norge, men ble frifunnet for forsettlig drap på sin somaliske medelev Ali Ahmed Addi på Nord-Troms videregående skole i november 2001 ved Nord-Troms tingretts dom, 4. juli i 2002. Retten mente den gang at Yusuf hadde handlet i nødverge, men dommen ble anket av Statsadvokaten. Rettens formann stemte for at tiltalte skulle domfelles for forsettlig drap.

Påtalemyndigheten anket dommen og tiltalte ble lovlig stevnet til ankeforhandling.

Han unnlot imidlertid å møte opp, og det visste seg at han hadde forlatt Norge. Tiltalte ble etterlyst, men klarte å holde seg skjult helt fram til han i februar i år ble pågrepet av engelsk politi i februar. Tiltalte er utlevert til Norge, noe han selv samtykket til.

Kan forsvinne igjen

Retten mener det er fare for at siktede kan komme til å forsvinne igjen, har den kommet til å tillate varetektsfengsling.

Retten mener videre at varetektsfengsling for fire uker ikke vil være et uforholdsmessig inngrep. Det er ved denne vurderingen blant annet lagt vekt på at siktede er tiltalt for et alvorlig forhold og at unndragelsesfaren må anses for å være stor. Det er ikke holdepunkter for at tiltalte har yrkesmessige eller familiære forpliktelser som vil bli skadelidende ved en fengsling.

Han varetekstfengsels nå fram til ankeforhandlingen den 28.juni. 2016.