Forrige uke hadde Framtid i Nord en sak på at Lyngen Lodge tar med turistene til fjells på el-sykkel. Tidligere var dette ikke lovlig, da el-sykler var likestilt med annen motorisert ferdsel, men i april kom lovendringen som gjorde at el-sykler nå kan brukes på lik linje med vanlige sykler.

Roald Hjalmarsen bor i Nordmannvik i Kåfjord kommune og er tidligere jordbruker. Han synes ikke det er greit å ta med el-sykkelen til fjells, og mener Nord-Troms også må være oppmerksom på de negative konsekvensene av turistvirksomhet i naturen.

– I miljøsammenheng er dette ganske viktig. Vi skal høste av naturen vi har, ellers skal den få være i fred. Vi kan ikke trø ned det vi skal leve av, sier han.

– El-sykkel virker ganske uskyldig i utgangspunktet – fordi det er en sykkel, men man må ta høyde for at det kan bli ganske mange i fjellet etter hvert. Hvis mange benytter seg av det, så vil det bli en stor belastning på naturen. Sykkelen er ikke grei sånn sett – og da særlig ikke el-sykkel, sier Hjalmarsen til Framtid i Nord.

Handler om næringsvirksomhet

Hjalmarsen liker seg godt i naturen, både på havet og på land. Han beskriver seg selv som en mann med ganske stor «takhøyde», men sier at i denne saken er han helt uenig.

– Denne saken handler ikke om folk som sykler på eget initiativ, men derimot om næringsvirksomhet – og da vil jeg ikke være med på dette i det hele tatt! Det vil gå på bekostning av naturen, og der er det ikke naturlig å ferdes slik.

– Jeg ønsker ikke å begrense andre, men man må ha gode løsninger. Er dette en byggende virksomhet? Vel, det kan diskuteres.

Han mener turistvirksomhet i naturen bør reguleres i større grad enn det blir gjort i dag.

– Når man tråkker ned med sykkel i skogen, så vil det ikke vokse der. Det blir raskt nedtrykket slik at det bare er svarte jorda igjen. Jeg synes egentlig at det skal søkes om tillatelse hvis man skal bruke el-sykkel i utmark.

Hjalmarsen kaller el-sykling i naturen for et reint forbruk, og mener at det rett og slett ikke er nødvendig.

– Kommersiell ferdsel i naturen er allerede på kanten av det som er forsvarlig. Sykkel er ikke motorisert i utgangspunktet, men el-sykkel er det og det skaper større trykk. Alt skal være bekvemt i dag – dersom velstand skal bli slik, så er det egentlig ikke så greit.

Økende turisme

I Lofoten har turismen nådd nye høyder, noe som har skapt utfordringer i forhold til for eksempel søppel og toalettmuligheter i populære områder. Hjalmarsen tror det samme kan skje i Nord-Troms, hvor turismen også er økende.

– Man ser jo hva som nå skjer i Lofoten og det er ikke lange veien hit. Det har blitt populære turistområder her også, og det ser ut som at det kan bli mye trykk ettersom årene går. Vi har ikke behov for å forhaste oss – turismen bør diskuteres veldig seriøst. Jeg synes vi har nok trykk på de områdene vi har.

– Uten avtale

Et annet punkt Hjalmarsen peker på, er at han mener grunneierne ikke er spurt i denne saken.

– De starter dette uten avtale med grunneiere. Jeg har ikke sans for denne framgangsmåten, sier han.

Har avtaler med eierne

Medeier i Lyngen Lodge, Elisabeth Braathen, avviser at de ikke har avtale med grunneiere.

– Der vi sykler med våre gjester så har vi avtale med grunneierne, sier Braathen til Framtid i Nord.

Braathen forteller at Lyngen Lodge ønsker å drive bærekraftig og er opptatt av å bevare naturen.

– Om man har vanlig terrengsykkel eller el-sykkel, så vil sporet være det samme, så det kommer an på hvor man sykler. Vi er klare på at vi må spille på lag med naturen og lokale samarbeidspartnere i alle våre aktiviteter, fra hundesledeturer og toppturer på ski, til elvebåtsafari og sykkelturer i nærområdet.

Vil drive bærekraftig

Vi ønsker å drive bærekraftig og verne om naturen – det er en grunn til at vi driver med topptur og ikke bruker helikopter i området der det er tillatt for å ta turistene med til fjells. Vi ønsker å ta med gjestene i naturen for gode opplevelser.

– Folk har ulike interesser og forskjellige meninger, og det har vi forståelse for, avslutter Braathen.