Sykefraværet vi tar opp her dreier seg om alle sysselsatte, bosatt i Nord-Troms. Og det er da snakk om legemeldt fravær. Egenmeldt fravær er nemlig ikke mulig å ta ut på kommunenivå.

Antall sykmeldte arbeidere

Totalt var det 489 personer bosatt i Nord-Troms som var sykmeldt i løpet av årets første kvartal. Nordreisa hadde flest, med 168 i tallet, etterfulgt av Skjervøy med101 sykmeldte.

Skjervøy lander på 8,1 prosent, som er nest mest i Nord-Troms. Nordreisa følgermed 7,2 prosent. Lyngen har 6,1 prosent og Kåfjord 5,9 prosent fravær. Så har vi friskusen Storfjord, som er eneste av våre under landsgjennomsnittet med 4,9 prosent.

På landsbasis er denne fraværsprosenten på 5,6.

Utviklingen

Det har på landsbasis vært en marginal vekst på knapt tre prosent i legemeldt fravær i forhold til samme tid i fjor. I Nord-Troms har utviklingen vært svært ulik. Fra en økning på nesten 40 prosent i Kvænangen og 26 prosent i Nordreisa, til en nedgang i antall tapte dager på 28 prosent i Storfjord.

Nivået var lavest i Oslo med 4,6 prosent, og høyest i Finnmark med 6,5 prosent. Sogn og Fjordane hadde størst nedgang med 2,5 prosent, skriver SSB.

I Troms havnet man på 6,3 prosent, som er opp drøye to prosent tapte dager det siste året.

Kvænangen rangert nest sist

Ballangen kommune i Nordland får den tvilsomme æren av å toppe landsoversikten, med hele 12,4 prosent legemeldt fravær. Nest øverst er altså Kvænangen.

Beste resultat i Troms fikk Bardu kommune, med bare 4,5 prosent. Storfjord tar andreplassen med et legemeldt fravær på 4,9 prosent. Mens Karlsøy må tåle å være nest sist på denne listen, foran Kvænangen, med et fravær på ni prosent.