– I våres sammenheng er det stort at vi fikk kontrakten, sier Joakim Olsen fra Kvænangen, som sammen med Hermann Olaussen Hermansen driver bedriften Arktisk Geotek.

Klassifiserer berggrunn

De startet opp bedriften i januar og er begge nyutdannede geologer. Mandag signerte de kontrakt med GrunnPartner AS, som er hovedentreprenør for fundamenteringsarbeidet til Statnetts nye 420kV kraftledning langs delstrekningen Reisadalen-Skillemoen.

På mastepunktene med fast berggrunn må berggrunnen klassifiseres. Dette for å finne ut hvordan fundamentering som skal brukes av GrunnPartner, stål eller betong. Det er disse undersøkelsene Hermansen og Olsen skal gjennomføre.

– Det er veldig artig for oss. Det er jo et såpass stort og godt omdømmeprosjekt, nasjonalt også. At de velger å bruke oss, bruke lokale krefter, det er veldig bra, sier Olsen.

Jobbet hardt

– Hvordan har dere klart å lande en såpass stor kontrakt, så ferske?

– Vi har jobbet masse! Dessuten er det ikke så mange om beinet i denne bransjen. Men akkurat denne kontrakten var veldig tilfeldig. Jeg kom i kontakt med daglig leder, også gikk det seg til derifra.

– Men der finnes jo større selskap, for eksempel Multiconsult, som kunne fått jobben, poengterer han.

Bygger opp bedriften

Noe sommerferie blir det ikke på mennene, som nå er opptatt av å bygge opp bedriften.

–  Nei, det blir beinhard jobbing. Dette prosjektet er en fantastisk mulighet for å bygge kompetanse og erfaring. Det er ennå ikke fastslådd hvem som skal arbeide videre fra Skillemoen til Skaidi. Hvis vi er flinke kan vi kanskje ha en mulighet for videre arbeid. Ferie tar vi muligens til vinteren, da er det ikke så mye arbeid på geologer, ler han.

Hva de tjener på kontrakten som utløper høsten 2019 er en bedriftshemmelighet.

– Vi blir ikke rike i første omgang, men rike på erfaring – det blir vi.

Oppdrag for Halti

Arktisk Geotek har i tillegg nylig inngått et samarbeid med Norges Geologiske Undersøkelse (NGU), Halti Nasjonalparkstyre og Reisa Nasjonalparkstyre. Arbeidet går ut på å systematisere, verdivurdere og formidle geologisk mangfold i Reisadalen, med fokus på Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde.

– En stor del av grunnen til at områdene er vernet er på grunn av geologien. Men folk vet ikke dette. Hva er det vi ser og hva er det vi går på? Hvordan har dette blitt skapt?

Målet med prosjektet er å skape en bevisstgjøring og samtidig gi verneområdene et nytt formidlings -og informasjonsforum som kan komme til nytte for både skoleelever, lokalbefolkning og tilreisende.