Steinbrudd til besvær …

Både i Nordlys og FIN er saken tatt opp i forbindelse med at kommunens klagebehandling er underkjent av Statsforvalteren.

Saksbehandlingsfeilen er også kommentert av Tor Mikalsen i nevnte aviser. Av momenter ser jeg at Statsforvalteren henviser til blant annet manglende alternativer. Ifølge entreprenøren var kommunen kjent med disse …

Hensynet til turistnæring og friluftsinteresser er sterkt vektlagt, men hvor stort er nå egentlig problemet? Støv og støy synes for meg å være temmelig oppblåst fra klagernes side. Som nabo til prosjektet får jeg ikke den store skjelven, ut fra gjeldende lovverk om slike anlegg. Jeg tar for gitt at alle parter har forhørt seg hos lignende anlegg, slike finnes det jo mange av.

Den fremtredende vindretninga i Djupvik, sørøst – vest, fører jo støv bort fra anlegget og de mest beferdede områder, til fjells. Storhaugveien vil bli minimalt belastet.

Området rundt steinbruddet (Moen) har tapt mye av sin verdi som friluftsområde grunnet: Nedlegging av sameleir - campingplass - inngjerding av den mest attraktive delen, samt skogplanting og gjenvoksing av skog.

Einar Storslett Foto: Jan R. Olsen / Framtid i Nord

For kommunestyret må nå spørsmålet være: I hvor stor grad skal ei næring kunne være til hinder for andre næringer/tiltak med tilhørende arbeidsplasser, som verken Djupvik eller Kåfjord er oversvømt av.

Så et tillegg: Området fra Storelva til Skarelva fortsatt for turister av alle slag også for bedrifter -som benytter privat eiendom i sin forretningsmessige drift gratis. Veirettighet til Moen-området må sikres både av hensyn til allmennheten og til mulige etableringer.

Dette er ei offentlig sak, ref. grunneieruttalelse.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no