Han hadde skriftlig bedt om at temaet ble drøftet på forrige formannskapsmøte i Lyngen.

– Samtlige lokalpolitikere vil gjøre det beste for innbyggerne i Lyngen. Vi må se på forholdet og manglende dialog mellom ordfører og varaordfører, innledet Larsen.

Han oppfordrer de to fremste folkevalgte til å komme sammen for å diskutere hvordan de kan løse sommeren sammen.

Ordfører Dan-Håvard Johnsen mener den beste løsningen er at han og Larsen diskuterer seg fram til noen tiltak, som deretter diskuteres i formannskapet.

Uggen tone

Ordføreren vedgår at det er litt uggen tone mellom politikerne i Lyngen.

– Jeg synes ikke at det artigste er å dra på politiske møter, men det går gjerne bra, sier Johnsen.

Varaordfører Line van Gemert (H) understreker at en god start er å snakke sammen.

– Veien å gå er temmelig forskjellig. Jeg har bedt om at det utformes en instruks for ordfører og varaordfører. Vi mottar begge godtgjørelse. Da skal det bare mangle at vi gjør noe.

Van Gemert understreker betydningen av informasjon og ikke minst å vise ydmykhet.

Drivkraften

Johnny Hansen (Ap) deltar i lokalpolitikken fordi han elsker hjemkommunen.

– For meg er det drivkraften. Vi skal hjelpe hverandre til å finne gode løsninger. Nå gleder jeg meg ikke til møtene. Ganske ofte ser vi personlige motsetninger, noe som gjør at gnisten for å drive med politikk blir dårligere, forteller Johnny Hansen.

foto
UGGEN: Dan-Håvard Johnsen vedgår at tonen er litt uggen.