Lørdag formiddag ga Elin Kviteberg og Mari Grønlund hverandre sitt «ja» nederst på Karnes i Lyngen, stedet der Lyngen kommunes første Gudshus ble reist for over 350 år siden. De ble viet av studentpresten i Tromsø, Tor Stranda, som var en av de eneste prestene tilknyttet Nord-Troms som var tilgjengelig.

Dette er det første likekjønnede paret i Nord-Troms som gifter seg etter at den nye ekteskapsliturgien ble innført.

Et sted med betydning

Elin Kristine Kviteberg og Mari Grønlund bor i Tromsø, men Lyngen var et naturlig valg når de skulle bestemme seg hvor vielsen skulle være.

-Jeg har familie fra Lyngen, faren min er fra Lyngen og bestemoren min bor der, så en viktig del av familien bor der. Også har vi hyttetomt i Lyngen, så det er både fortid og framtid som ligger i valget.Det er ikke sånn at vi valgte Lyngen og kristelig bryllup fordi vi ville «ta kampen». Vi tenkte ikke på det før etterpå, at det kanskje ville by på utfordringer, sier Elin og forteller at det var viktig at stedet de skal vies er et sted med betydning.

Et ekte sommerbryllup

Den gamle kirketomta på Karnes var pyntet for anledningen. En stor bue av blomster symboliserte kirkens inngang og det lå vevde tepper på bakken for å symbolisere kirkegulvet. Den tykke tåkenhimmelen lettet like før vigselen startet, og solen, havet og fjellene skapte en magisk stemning rundt brudeparet.

Familie og venner fra både nord og sør i landet var samlet for å feire denne historiske dagen.

Vil hjelpe andre

Paret har tidligere sakt at de ønsker å bane vei for de som er i en lignende situasjon eller for de som ønsker å gjøre det samme i fremtiden.

– Det føles godt å vite at det kanskje blir enklere for andre som kommer bak oss også, sier Grønlund.

Ikke alle er enige

Den nye ekteskapsliturgien har skapt stor debatt blant befolkningen i Lyngen, og flere har sakt hva de tenker og føler om kirkens helomvending tidligere i år. Deriblant Nils-Einar Samuelsen, predikant i Den Luthersk Læstadianske menighet og menighetsrådsmedlem i Lyngen, som skrev et innlegg hvor han kritiserer Kirkemøtet for sitt vedtak.

- Det har ikke noe å si om bryllupet holdes inne eller ute, det er uansett forferdelig at kirken har gått med på dette. Jeg syntes det er feil at kirken skal vie likekjønnede, og det er trist at det kommer en prest hit for å gjøre denne handlingen. Det er jo en trend man ser i samfunnet at det virker som folk har glemt eller ikke lenger bryr seg om hva som er Bibelens syn og Katekismens lærdom, har Samuelsen sakt.