Det blir i tilfelle første gang flyktningleiren ved Tripoli signerer slik avtale.

Ordfører Dan-Håvard Johnsen diskuterte torsdag uformelt prosessen med Christin Schousgaard og Marit Lillevik fra Aurora Live Aid samt Alaa Murched Bahij.

Sistnevnte har siden september i fjor vært den eneste får lønn for den jobben hun utfører for den humanitære organisasjonen med adresse i Sør-Lenangen.

Alle fire har klare forventninger til hva som kan utrettes hvis samarbeidet bekreftes gjennom avtale om vennskapsby.

Nye inntrykk

Bahij drar mandag hjem med mange nye inntrykk etter ei drøy uke fra Lyngen. Et av høydepunktene var å få opp en torsk på 11kg.

– Samarbeidet vil hjelpe leiren i riktig retning, påpeker hun.

For Aurora Live Aid er Bahij et sentralt bindeledd med politisk ledelse i leiren.

Første skritt på veien er å få på plass en intensjonsavtale. Når utkastet foreligger, vil teksten oversettes til arabisk. Deretter planlegges signering i leiren.

– Vi vil invitere både norsk og libanesisk fjernsyn til el-Baddawi. Lyngen plasserer seg på verdenskartet. Kommunen viser interesse for andre enn seg selv, inkludert de som ikke har noe å gi tilbake, forteller Schousgaard.

Særdeles fornuftig

Dan-Håvard Johnsen vil bruke sitt kontaktnett til å utfordre både private og næringsaktører til å støtte Aurora Live Aids arbeid i leiren økonomisk.

– Aurora Live Aid representerer noe jeg synes er særdeles fornuftig i en global verden. For meg er det naturlig å bidra, sier ordføreren.

Både Johnsen og Schousgaard understreker at forholdet mellom vennskapsbyer er upolitisk og innebærer ingen anerkjennelse av synspunkter til leirens politiske ledere.

Helse og utdanning for barn og unge er sentrale elementer. Viktig er også kvinners rettigheter i et mannsdominert samfunn.

Toleranse

– En vennskapsbyavtale vil sende et sterkt signal til omverden om at Lyngen kommune på offisielt nivå erkjenner viktigheten av medmenneskelig toleraner og aksept på tvers av landegrenser og kulturelt mangfold, presiserer Christian Schousgaard.

– Hvor ligger utfordringene i denne fasen?

– Vi har lokalt noen fordommer og skepsis til andres kultur og religion, noe vi som politiske ledere må viske ut, forteller Dan-Håvard Johnsen.

Politisk nøytralt

Kommunestyret i Lyngen vedtok å etablere formelt vennskapsbysamarbeid med flyktningleiren el-Beddawi ved Tripoli i Libanon.

Dette skal være et politisk og religiøst nøytralt samarbeid, som skal bidra til kulturelt og mellomfolkelig samarbeid. Samarbeidet skal fremmes på tvers av kulturer på en slik måte at det gagner befolkningen i begge byer.

Vedtaket på juni-møtet ble fattet mot en stemme.

Flyktningleiren ble opprettet i 1955. Beddawi-leiren har for tida mer enn 16.500 registrerte flyktninger, syv skoler, en barnehage og et helsesenter. FN betrakter fattigdom, arbeidsløshet og økende befolkning som største utfordringer i el-Beddawi.