Nå lover ordføreren i Nordreisa å mobilisere kommunen for Røde Kors til årets TV-aksjon, som en takk for innsatsen.

- Sammen med privatpersoner og organisasjoner mobiliserte vi hele Nordreisapå to dager da flyktningene kom, sier leder i Nordreisa Røde Kors, Herborg Ringstad.

Ringstad og de andre ildsjelene i Nordreisa Røde Kors var rekordraske med å få i gang en innsamlingsaksjont, da kommunen i oktober i fjor fikk beskjeden om at akuttplasserte asylsøkere var på vei.

Stiller opp

Fram til i dag har Nordreisa Røde Kors aktivt stilt opp og tilbudt aktiviteter for flyktningene i kommunen ved å leie svømmehallen,  arrangere leir for barna på mottaket i sommer og tatt med unge menn på fisketur til Spildra.

- Vi håper å gi dem tilbud som kan hjelpe dem å glemme litt dagene som flyktning i ett fremmed land, for ei lita stund. På den måten tror jeg de vil tilpasse seg bedre et liv langt hjemmefra og kanskje finne ro i sin egen situasjon, legger Ringstad til.

Svært takknemlig

Ordfører Øyvind Evanger mener Nordreisa Røde Kors er en stolthet for kommunen, og han tror man neppe hadde klart å ta så godt imot alle flyktningene på så kort tid, uten hjelpen fra Røde Kors og det sivile samfunnet.

- Nordreisa Røde Kors har kjempestor betydning for oss! De stiller opp på en fantastisk måte med å dekke materielt behov og å tilby aktiviteter som kan hjelpe på en ellers grå hverdag for flyktningene. Vi kan mene hva vi vil om å ta imot flyktninger her i landet, men ender det mennesker opp i ytterste nød her i Nordreisa, så evner vi i hvert fall sammen å ta vare på dem. Det gjør meg stolt, sier Evanger.

Nå lover ordføreren å mobilisere både næringslivet og innbyggerne i Nordreisa til felles løft for årets TV-aksjon.

Vervet bøssebærere

Med besøk fra Tord Eriksen, daglig leder i Troms Røde Kors, viste Nordreisa Røde Kors sin tilstedeværelse ved Forskningsdagene. Eriksen mener lokallaget i kommunen er viktig for Troms Røde Kors sentralt.

- Sjeldent ser vi så sterk respons i lokalmiljøet på Røde Kors, som vi ser her i Nordreisa. Det virker som at befolkningen har tiltro og stoler på Røde Kors-laget sitt, og støtter opp om de aktivitetene de driver. Jeg tror vi seiler mot et rekordår i Nordreisa i TV-aksjonen, sier Eriksen.

Daglig leder Troms Røde Kors Tord Eriksen, Emilie Teibakk og Eva Ingedatter Pedersen Foto: Troms Røde Kors
Tord Eriksen, daglig leder Troms Røde Kors. Foto: Troms Røde Kors