Tema

tirsdag 29.10 2019

Tre personer dømt i Nav-skandalen i Nord-Troms tingrett: – De har krav på erstatning

Tre personer, blant annet en kvinne fra Nord-Troms, er ved Nord-Troms tingrett dømt for trygdesvindel. Det viser seg nå at domstolen har praktisert EØS-regelverket feil.

søndag 03.06 2018

Bare ett fylke har lavere arbeidsledighet enn Troms

Ved utgangen av mai er arbeidsledigheten i Troms på 1,5 prosent – en nedgang på 18 prosent fra samme periode i fjor.

lørdag 10.03 2018

Nav erkjenner at saksbehandlingstiden er altfor lang

Nav innrømmer at det tar altfor lang tid før personer som klager på utbetaling av foreldrepenger får sakene sine behandlet.

fredag 02.02 2018

Laveste ledighet i landet

Troms kan skilte med den laveste arbeidsledigheten i Norge

onsdag 10.01 2018

Færre unge mottar sosialhjelp

Dette etter innføringen av aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere.

søndag 26.11 2017

NAV-REFORMEN:

Tør ikke uttale seg om NAV-kontoret består

lørdag 01.04 2017

MENINGER:

En stille digital revolusjon i NAV

Nå innfører NAV en ny måte å jobbe på. Fra 3. april skal alle som kan, bruke nettløsninger i stedet for å gå på NAV-kontoret. Slik skal NAV få mer tid til å følge opp de som trenger det mest.

torsdag 30.03 2017

BARNEFATTIGDOM I STORFJORD:

– Vi er veldig glad for tallene, men det bør bli enda bedre

BARNEFATTIGDOM I KVÆNANGEN:

– Dette er tall som bekymrer meg

lørdag 18.02 2017

Storfjords NAV-kontor kan bli flyttet til Nordkjosbotn

tirsdag 27.12 2016

Færre skal få bostøtte

fredag 30.09 2016

Storfjord har lavest ledighet i Nord-Troms

lørdag 30.04 2016

HØYESTE ARBEIDSLEDIGHET PÅ 20 ÅR:

– Ledigheten er like høy som på 90-tallet

Arbeidsledigheten er like høy i dag som på midten av 90-tallet.

fredag 26.02 2016

Kåfjord har høyest ledighet i Troms

Nord-Troms-kommunen har fire prosent arbeidsledighet.

fredag 29.01 2016

Pilene peker rett vei for Nav

Troms har sammen med Oppland lavest arbeidsledighet i landet.

mandag 25.01 2016

Nav ble svindlet for 10,3 millioner kroner

58 personer anmeldt for trygdesvindel i 2015 bare i Troms.

fredag 18.12 2015

Nord-Troms høyt og lavt på statistikken

Kvænangen og Kåfjord har høyest arbeidsledighet i Troms fylke. Storfjord har lavest.

fredag 27.11 2015

Endrer åpningstidene

fredag 25.09 2015

Utmerker seg med lite sykefravær

Sonjatun Omsorgssenter er en arbeidsplass der ansatte tydeligvis trives.